Data publikacji: 2020-04-28
Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Przedmiot zamówienia: remont budynku.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
 1. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z uruchomieniem dodatkowego punktu gastronomicznego w miejscowości Kopalino na działce nr 81/4.
 2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (Kosztorys ślepy).
Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2020

Pełny opis zapytania ofertowego i przedmiar robót w załącznikach poniżej:
 1. Zapytanie ofertowe nr 1 - remont budynku
 2. Kosztorys ślepy - Remont budynku o funkcji usługowej

Data publikacji: 2020-05-06
Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Przedmiot zamówienia: zagospodarowanie terenu.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
 1. Zamówienie polega na zagospodarowanie terenu w związku z uruchomieniem dodatkowego punktu gastronomicznego w miejscowości Kopalino na działce nr 81/4.
 2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (Kosztorys ślepy).
Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 22.06.2020

Pełny opis zapytania ofertowego i kosztorys ślepy w załącznikach poniżej:
 1. Zapytanie ofertowe - zagospodarowanie terenu
 2. Kosztorys ślepy - zagospodarowanie terenu


Data publikacji: 2020-05-06
Zapytanie ofertowe nr 3/2020

Przedmiot zamówienia: przygotowanie punktu ładowania samochodów elektrycznych.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
 1. Zamówienie polega na przygotowaniu punktu ładowania samochodów elektrycznych w miejscowości Kopalino na działce nr 82/2.
 2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (Kosztorys ślepy).
Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 22.06.2020


Data publikacji: 2020-05-06
Zapytanie ofertowe nr 4/2020

Przedmiot zamówienia: dostawie i montażu sauny zewnętrznej i balii kąpielowej.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
 1. Zamówienie polega na dostawie i montażu sauny zewnętrznej i balii kąpielowej w miejscowości Kopalino na działce nr 65/4.
 2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (Kosztorys ślepy).
Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 22.06.2020

Pełny opis zapytania ofertowego i kosztorys ślepy w załącznikach poniżej:
 1. Zapytanie ofertowe nr 4 - Dostawa i montaż sauny zewnętrznej i balii kąpielowej
 2. Kosztorys ślepy - Sauna zewnętrzna