Działalność Gospodarcza -,,Szlacheckie Gniazdo” Restauracja w roku 2021 skorzystała z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 Subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 Rządowy program „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 2.0” jest programem wprowadzonym w celu wsparcia finansowego mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ponieśli straty finansowe na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Głównym celem Tarczy Finansowej 2.0. jest udostępnienie mikro- małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z określonych branż preferencyjnego finansowania, aby zapewnić płynność i stabilność finansową w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Wsparcie Finansowe

Udzielono również pomocy finansowej w zakresie zwolnień w opłacaniu składek ZUS za pracowników a także otrzymano wsparcie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, a także Starosty Powiatu Wejherowskiego.

Dzięki zastosowanej sprawnie i profesjonalnie pomocy możliwe było utrzymanie miejsc pracy oraz płynności finansowej za co dziękuje.

Bartłomiej Obajtek